வெள்ளி, 26 அக்டோபர், 2012

5. முரண் சொல்

கவிதை - 18


முரண் சொல் *     ஆகாயம் தொட முயலும் வாக்கிய அமைப்புக்கள்
       வண்ணங்களின் தொடர் பிரிவில்
       வேற்றுமைகளோடேயே பயணம் செய்கிறது

       தொடக்கூடிய எளிய இலக்குகளை
       தொடுகைத் தொலைவை நீட்டித்தே அளக்கிறது

       சொற்களின் அமைப்பில் இருக்கும் கருணையும் புரட்சியும்
       மனதில் தோன்றாதது இயல்பாக அமைகிறது

       சுயநலம் பேசுவதே பொதுநலம் ஆனச் சூழல்கள் 
       பேதங்களை இயற்கை ஆக்குகிறது,

       வர்க்கங்களை சமநிலைப்படுத்தும் கோட்பாடு
       வாதங்களில் மட்டுமே உண்மையாகிறது

       சமத்துவம் வேண்டும் எழுத்துக்கள் எல்லாம்
       சதவீதங்களில் ஒதுங்கி வாழவே ஆசைப்படுகிறது

       இல்லாமைச் சுட்டும் தொடர் வரிகள்
       இயலாமைக் கண்டு எள்ளுவது ரசிக்கப்படுகிறது

       ஒற்றுமை வேண்டும் கருத்துக்கள் பொதுவாக
       ஒற்றுமை மறந்தவர்களால் மட்டுமே முன்னிறுத்தப்படுகிறது.........!- பகு,

    
  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக