வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2012

3. மனம் (இடைவெளியில்)

கவிதை - 16

மனம் (இடைவெளியில்)*     நீண்ட பயணத்தின் இடைவெளி அமைதியில்
       இங்கும் அங்கும்
       காலங்கள் மாறிக்கொண்டேயிருக்கின்றன,
       திசைகளின் வெளியில் 
       இரகசியங்கள் தூவப்படுகின்றன,
       சுவாசத்தின் இறுதிக் காற்றின் வேகம்
       சுழன்றடிக்கும் புயலின் ஆரம்பப்புள்ளியாகிறது,
       மறைந்துவிடாத பெருங்கடல் ஆசைகள்
       அலையலையாய் அலைந்து உறங்குவதேயில்லை,
       பெயர் கூறி அழைக்கப்பட்ட உருவங்கள்
       பிறிதொன்றாய் குணங்களால் தோன்றுகின்றன,
       வண்ணமற்ற வாழ்வின் பொழுதுகள்
       நிறப்பிரிகை ஒளிகளால் வேறுபடுத்தப்படுகிறது,
       வெளியில் வரத்துடிக்காத ஒலிச்சொற்கள்
       மௌனமாய் இருளில் புதைக்கப்படுகின்றன,
       தனிமையின் உள்ளீடற்ற வெண்ணொளி
       கானல் தோற்றங்களின் அடிப்படையாகிறது,
    
       இடைவெளியில் தோன்றி மறையும் புன்னகை
       திட்டமிடும் அடுத்த நகர்விற்கு.........


- பகு,
      
     
       

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக